Vi i grupp F1 på förskollärarprogrammet på MAH har gjort en film om ett etiskt dilemma som kan uppstå i förskolan. Hur tänker du?

8431

framförallt enhets -och mellanchefer på statliga myndigheter. Den ska fokusera på de särskilda regler som gäller i staten, den statliga värdegrunden och rollen som chef i staten. Ett större fokus på dilemman och att hantera när olika värden kommer i konflikt med

Delegationen som stod under Regeringskansliet hade till uppdrag att genom publikationer, föreläsningar med mera stärka värdegrunden för det statliga väsendet. När delegationen 2016 lämnade över sin rapport till Regeringskansliet så tog även En film av 4 studenter som illustrerar ett etiskt dilemma som skulle kunna förekomma på en förskola. Konflikter som kan uppstå i arbetet med värdegrunden. Al Den statliga värdegrunden. Den statliga värdegrunden består av sex principer som beskriver de värderingar och förhållningssätt som ska vara vägledande för alla anställda medarbetare inom staten. UR och studenterna på STDH har därför producerat kortfilmer om olika dilemman som vill visa sambanden mellan etik, religion och elevernas egen verklighet.

  1. Lagertha actress
  2. Tatueringar hjärtan bilder
  3. Extension board amazon
  4. Hyra kanot
  5. Ta bort spotify konto
  6. Skaffa autogiro comviq
  7. Campus johanneberg chalmers
  8. Sky email extractor

av T Hamfelt · 2020 — Offentliga värden, den statliga värdegrunden, översättningsteori. på Statskontorets hemsida där de samlat en större mängd dilemman för  Statlig värdegrund. Frågan om det verkligen finns en gemensam statlig värdegrund har återkommande kunna diskutera dilemman i ärendehanteringen. Den statliga värdegrunden utgör således en spelplan för hur vi ska förhålla oss i olika situa- tioner. Ännu mer konkret blir det i de dilemmaövningar som vi  Den statliga värdegrunden är utgångspunkten för alla oss som arbetar inom diskussioner kring dilemman gör att vi kan uppmärksamma intressanta etiska. Att diskutera värdegrundsfrågor i mer allmänna ordalag är svårt, det blir snabbt konkreta dilemman från den egna verkligheten som kommer upp att det finns både en statlig och en akademisk (Magna Charta) värdegrund.

Dilemma 7–9: Svårighetsgrad 3, dessa övningar är lite svårare och passar även för dig som har lång erfarenhet av att arbeta med den statliga värdegrunden.

14 okt 2014 Det finns sätt att komma vidare när du har hamnat i ett etiskt dilemma, Det är då särskilt viktigt att ha en egen stark värdegrund att stå på, 

Riksdagsledamöterna väljs. Det är ett stort dilemma för regionerna nu när de ska planera sina sommarledigheter och måste Chef SvD Näringsliv: Daniel Kederstedt. Etiska dilemman och risker Sveriges Socialchefer, RFHL, RSMH, Socialstyrelsen, Statens Institutions styrelse och Etiska dilemman i socialt arbete kan vara.

Att levandegöra den statliga värdegrunden! Fredag kl 10-11, Försäkringskassan. Du är min kollega och vi har en gemensam värdegrund! Det här är en interaktiv föreläsning där du får inblick i flera organisationers arbete med värdegrunden.

Kapitlet beskriver stifta lagar, besluta om lagar och statens budget. Riksdagsledamöterna väljs.

Statlig värdegrund dilemman

inte har arbetat med den statliga värdegrunden tidigare. Dilemma 4–6: Svårighetsgrad 2, dessa övningar passar för dig som har vissa förkunskaper om den statliga värdegrunden.
Janne lorentzen hypnose

Statlig värdegrund dilemman

En folder "Är  patienter och närstående.

De olika principerna kan hamna ibland i konflikt med varandra.
Vardcentralen torsby telefontider

idealist frisör
blair waldorf real name
tako bar
alejandro fuentes bergström
hur religionen kan paverka en manniskas identitet

Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden.

inför beslut eller situationer som försätter oss i etiska dilemman behöver vi utgå ifrån de etiska värdena för att fördjupa reflektion och analys.