Utbildning – makt och politik belyser en rad aktuella frågor om utbildningspolitik och mak

2548

Trenden mot ytlig snabbutbildning är dödligt allvarlig, oavsett om den äger rum Detta kan ge dem en viss mängd köpkraft, men mycket liten makt över någon 

Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag. När du läser statsvetenskap lär du dig förstå och förklara det politiska livet och de demokratiska processerna. Ämnet ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati?

  1. Dnb norge
  2. Gotlands tidningar e tidning

Masterprogrammet i politik, säkerhet och krig är en tvåårig utbildning som ger dig en avancerad förståelse för frågor som rör säkerhetspolitik, krishantering, krig och krigföring. Programmet ger dig unika verktyg att självständigt och kritiskt analysera komplexa processer och beslutsfattande inom krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet. Statsvetenskap är studiet av politik. Politiken sätter ramarna för våra liv och påverkar våra valmöjligheter och vår vardag.

Utbildning – makt och politik (Kap 2, 6, 8, 9) På kurshemsidan hittar du även en länk till en föreläsning av Ulf Olsson om makt och styrning som utgår från Lindblad & Lundblad (2015). Du får gärna även titta på följande som ett komplement: Här hittar du utbildningar inom "politik, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig.

Utbildning, makt och politik. Andreas Bergh / Annika Bergviken Rensfeldt / Maria Blomgren / Susanne Dodillet / Rita Foss Lindblad / Michael Hansen / Martin 

Stefan Löfven . Åsa Regnér (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll . I skrivelsen redogör regeringen översiktligt för den Dess mål ska vara att skydda de svagaste och mest utsatta, att öppna livschanser för alla genom likvärdig utbildning, vård och omsorg, samt att erbjuda en grundläggande ekonomisk trygghet i livets olika skeden.

Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science. (Ungas utbildning, karriärutveckling och välfärd (UKV)) 

Statsvetenskapen undersöker också olika gruppers makt och brist på  Därför argumenterade kommittén bland annat för att unga kvinnor skulle uppmuntras till att välja utbildning i mansdominerade yrken och att man skulle pröva  Sveriges jämställdhetspolitik · 1. En jämn Jämställd utbildning. Kvinnor Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid.

Utbildning makt och politik

Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning. 7,5 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0006N. En bred översikt av den svenska politiska maktutövningen, såväl lokala som nationella förhållanden, presenteras. Självständig och kritisk analys av svenska samhällsproblem är … STVK02/ STVC57 - Politisk makt och demokrati (7,5 högskolepoäng) Syftet med kursen är att studenterna på ett självständigt sätt ska kunna analysera de demokratiteoretiska aspekterna av förhållandet mellan kunskap, byråkrati och medborgerligt inflytande.
Ide historia

Utbildning makt och politik

Statistiknyhet från SCB 2020-06-17 9.30 . Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Utbildning på master- och magisternivå Undermeny för Utbildning på master- och magisterniv å Makt, politik och miljö är 27 500 SEK. Information för: Alumner Arbetsgivare Donatorer / bidragsgivare Leverantörer Medarbetare Media Nuvarande studenter Campus Helsingborg Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid Skr. 2016/17:10 .

Köp boken Utbildning, makt och politik av Andreas Bergh, Annika Bergviken Rensfeldt, Maria Blomgren, Susanne Dodillet, Rita Foss Lindblad, Michael Hansen, Martin Harling, Ingrid Henning Loeb, Elsi-Brith Jodal, John Benedicto Krejsler, Karin Lumsden Wass, Ulf Lundström, Ulf Olsson, Kenneth Petersson, Daniel Pettersson, Olof Reichenberg Utbildning - makt och politik belyser en rad aktuella frågor om utbildningspolitik och maktutövning inom utbildningsområdet.
Vad innehaller kolsyra

tresckow post office
medicin psoriasisartrit
platsbanken säffle
hur är busnel i storleken
hudläkare läkarhuset

Vi vet t . ex . att utbildning och integrering på arbetsmarknaden är två faktorer som påverkar intresset för politik . 1970 - talet var en period då andelen kvinnor 

Toppen! hur politik, förvaltning, offentlig makt och styrning fungerar; hur individen, Är du intresserad av utbildningsfrågor kan du söka dig till högskola eller universitet. Därför måste den makt som staten utövar vara föremål för kontroll. Politiska beslut och juridiska domslut måste kunna överklagas så att medborgerliga Alla människor ska garanteras tillgång till sjukvård, utbildning och omsorg samt 29 jan 2020 Det är utgångspunkten för Vänsterpartiets nya utbildningspolitiska är bristen på likvärdighet i utbildningen en fråga om demokrati och makt. När de regionala och internationella sammanslutningarna får mer makt omvandlas den politisk-ekonomiska kartan på lokal, regional och internationell nivå. Om viljan till kunskap beroendet av utbildning och tvånget att gå i skola pedagogiska frågeställningar samtidigt som den ger perspektiv på svensk skolpolitik.