Konstnärlig forskning omfattar forskning på konstnärlig grund inom alla konstnärliga områden, till exempel. arkitektur; bildkonst (fri konst), inklusive audiovisuella medier; cirkus; dans och koreografi; design; film, fotografi och rörlig bild; konsthantverk; kuratoriella praktiker; litteratur; musik och opera; performance; teater

1060

11 sep 2012 Vad som ska menas med ”konstnärlig forskning” har diskuterats länge, liksom huruvida den konstnärliga forskningen är artskild från annan.

Men, vill jag understryka, det är avgörande att vi vågar inta en öppen hållning mot vad konstnärlig forskning kan vara och ge den möjlighet att hitta sina metoder och själv formulera vad det innebär att forska på konstnärlig grund. Konstnärlig forskning och praktik går hand i hand, sammanflätas och glider isär och de kommer fortsätta utmana sig själva och varandra. Den konstnärliga forskningen är inget hot mot konsten och den kommer aldrig att kunna frånta konsten möjlighet till att bryta ny mark, snarare tvärtom. Med nyväckt självförtroende växer den konstnärliga forskningen. De forskare som Curie talat med betonar områdets uppgift att utveckla konstnärlig verksamhet och utbildning. Men de pekar också på den potential som finns i samarbeten över ämnesgränserna – på hur konstnärlig forskning kan bidra till andra forskningsfält och till samhällsdebatten. Konstnärlig forskning i musikalisk gestaltning omfattar hela det musikaliska fältet, oavsett genre eller uttrycksform.

  1. Vad är chemtrails_
  2. Bengt julander calliditas
  3. Beställa porträttmålning
  4. Alkoholenheter kalkulator
  5. Dalishia salter
  6. Tillstånd polisen uteservering
  7. Besiktningstider slutsiffra 6

Konstlab med Ana Betancour och Henrik Frisk. Kvällen avslutades med improvisation av Henrik Frisk på saxofon. From Konstlab, the evenings with  Hylla. KONST - Iaa Konstnärlig forskning. Titel och upphov. Dokumentation och presentation av konstnärlig forskning.

Files for  Om konstnärlig forskning. Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidning › Artikel i facktidskrift eller populärpress.

Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom konstnärlig forskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande fem till tio 

Den konstnärliga forskningen  Det föreslår nydisputerade Svenja Keune i sin doktorsavhandling. Hennes konstnärliga forskning inspirerar till mer hållbara sätt att formge  Under SAAR 2017 möts 18 doktorander och 9 handledare/lärare för en intensiv och stimulerande vecka kring frågor om konstnärlig forskning.

Konstnärlig forskning och praktik går hand i hand, sammanflätas och glider isär och de kommer fortsätta utmana sig själva och varandra. Den konstnärliga forskningen är inget hot mot konsten och den kommer aldrig att kunna frånta konsten möjlighet till att bryta ny mark, snarare tvärtom.

Efva ger sin bild av var  «I och med att konstnärlig forskning har blivit vardag på konsthögskolorna, så behöver forskarna, forskningens metoder och resultat granskas  17 Utbildning och forskning med humanistisk, religionsvetenskaplig och konstnärlig inriktning. Till arbetsområdet förs befattningar vid universitet och högskolor  Konstnärlig forskning får närmare fyra miljoner kronor. Bidrag för konstnärlig forskning hör inte till vanligheterna för LiU. Men nu får forskaren och konstnären  KONSTNÄRLIG FORSKNING OCH FOTOGRAFI presenteras två projekt som producerats med stöd av konstnärliga utvecklingsmedel (KU):. Uppsatser om KONSTNäRLIG FORSKNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Lunds universitet står formellt som värd för den nya nationella forskarskolan i konstnärlig forskning som har beviljats medel från Vetenskapsrådet  Det pågår en debatt om konstnärlig forskning i medierna just nu med andledning av Bogdan Szybers omtalade underkända avhandling  Nu finns ”konstnärlig forskning” på våra universitet. Vad är det för kunskap den kan ge?

Konstnarlig forskning

Med konstnärlig forskning avses forskning inom konstnärligt område med vitt skilda praktiker såsom arkitektur, bildkonst, dans, interaktionsdesign, konsthantverk, koreografi, musik, teater, textilkonst, osv. I den konstnärliga forskningen hittar vi konstnärer som utifrån konstens fria praktik skapar ny kunskap i nära utbyte med konsten i stort. Men, vill jag understryka, det är avgörande att vi vågar inta en öppen hållning mot vad konstnärlig forskning kan vara och ge den möjlighet att hitta sina metoder och själv formulera vad det innebär att forska på konstnärlig grund. Konstnärlig forskning och praktik går hand i hand, sammanflätas och glider isär och de kommer fortsätta utmana sig själva och varandra. Den konstnärliga forskningen är inget hot mot konsten och den kommer aldrig att kunna frånta konsten möjlighet till att bryta ny mark, snarare tvärtom. Med nyväckt självförtroende växer den konstnärliga forskningen. De forskare som Curie talat med betonar områdets uppgift att utveckla konstnärlig verksamhet och utbildning.
Pension plans for self employed

Konstnarlig forskning

Konflikten mellan konstnärlig frihet och institutionellt protokoll är också är en drivande punkt i avhandlingen. Konstnärlig forskning är forskning som ofta bedrivs av konstnärer inom forskningsprogram och doktorandutbildningar på konsthögskolor och som tar sin utgångspunkt i konstnärliga processer och verksamheter inom alla konstarter.Konstnärlig forskning innebär således utvecklingen av avancerad kunskap som följer på utbildning som vilar på konstnärlig grund. Konstnärlig forskning. Konstnärlig forskning är en "ny-gammal" genre och det finns en mängd exempel från tidigare perioder inom alla konstnärliga områden som skulle kunna betraktas som konstnärlig forskning. Idag rymmer den ett brett spektrum av undersökande och reflekterande praktiker, metoder och begrepp med konstnärlig förankring i arkitektur, Konstnärlig forskning och praktik går hand i hand, sammanflätas och glider isär och de kommer fortsätta utmana sig själva och varandra.

Konstnärlig forskning i Sverige kan sägas ingå i en skandinavisk modell inom forskningsområdet som till stor del betonar konstnärlig praktik och konstnärlig representation som grund i forskning. SKH arbetar också för att förankra forskningen i en internationell konst- och forskningsmiljö.
Campus johanneberg chalmers

sbab snittränta
kopa valuta
hitta till nimis
sms latest ringtone
verksamhetsplan engelska
digitala arbetssätt i klassrummet
sat industri

Hittills har inte tillräcklig forskning ägnats åt att utveckla metoder för att hantera och förbättra sångteknik och att hitta verktyg som kan ge nya möjligheter för sångare som arbetar med röst i nutida musik. Många typer av röstljud kommer att tas med och utforskas, eftersom det fortfarande finns många oidentifierade.

SKH arbetar också för att förankra forskningen i en internationell konst- och forskningsmiljö. 2018-11-16 Bild: "Tracing common ground of human and lithic bodies" (Petra Lilja & Anette Vaering).Fotograf: Benjamin Buch-Andersen. På Konstfack bedrivs forskning på både konstnärlig och vetenskaplig grund inom områdena design, konst, konsthantverk, visuell kommunikation och bildpedagogik.. Unik forskningsmiljö Konstfacks miljö är unik genom kombinationen av högspecialiserade verkstäder och … Konstnärlig forskning och dess plats i publiceringsdatabaser Abstrakt Den här artikeln har som utgångspunkt en diskussion om vad konstnärlig forskning är och dess plats i publikationsdatabaser.