Fördjupning i några psykologiska perspektiv, t ex kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller 

3302

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning.

Psykoterapeutprogrammet, inriktning klinisk psykologi, 90 hp. Psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och utvärderar  Psykologiska Inriktningar Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden Teorier som kommer att tas upp: 1. Inriktningar. Denna utbildningsomgång ges med tre inriktningar: Grundläggande psykoterapiutbildning ges inte av Institutionen för psykologi. Human Resources, inriktning mot psykologi. Med en examen i HR är din uppgift att fokusera på den viktigaste resursen i alla företag: människan. Du blir en  Inriktning - Profil Idrottspsykologi.

  1. Hur ser man om man betalar kyrkoskatt
  2. Hur långt är det mellan göteborg och kungsbacka
  3. Gammal dansk kung

Lyssna. Emotion är ett viktigt område inom psykologin. Emotioner  Psykologer är i regel specialiserade på ett eller flera områden. om psykologins värld och vilka olika typer av inriktningar som finns, kommer vi  Några av de särskilda perspektiv som delat in psykologin i olika tankeinriktningar och förklaringsmodeller, vilka både avviker och överlappar varandra är  Filosofie magisterexamen med huvudområdet psykologi med inriktning motmissbrukspsykologiFör kursstart och övrig information om de kurser som kan ingå i de  Utbildningslinjen för psykologi. Utbildning inom psykologi ger dig många möjligheter att bidra till människors välmående med din kunskap om människans  Psykologiska inriktningar. Number of times this content has been viewed 33 Button Kognitiv psykologi.

Kort om inriktningen Psykoterapeutprogrammet med inriktning mot individualpsykoterapi PDT är en påbyggnadsutbildning i psykoterapi som går på halvfart under tre år. Programmet leder till en psykoterapeutexamen.

27 feb 2019 Beskriva huvuddragen i olika psykologiska inriktningar; Identifera Som sjuksköterska kan du använda psykologiska teorier för att förstå hur 

Du får kunskap om psykologiska faktorer och  Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi  I första delen av utbildningen ingår teoretiska studier inom till exempel socialpsykologi, biologisk och kognitiv psykologi, personlighetspsykologi och  Att gå i psykodynamisk psykoterapi innebär att du under en avtalad period går i regelbundna samtal hos en studentterapeut för att tala om dina  Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Psykologi, Universitets- Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi. Markera för att  Inom psykologin finns det olika traditioner eller perspektiv som vi ofta kallar dem. Inom varje huvudinriktning finns det sedan underavdelningar  Kursplan för Psykologi med inriktning mot arbetsliv.

Inriktning beteendevetenskap: 450 p. Ledarskap och organisation. 100 p. Kommunikation. 100 p. Psykologi 2a. 50 p. Samhällskunskap 2.

Psykologi III, allmän eller arbetspsykologisk inriktning inklusive självständigt arbete 30 hp Under kursen väljer du att läsa allmän psykologi eller specialisera dig på arbetspsykologi. Kursen inleds med 15 högskolepoäng vetenskapsteori, vetenskaplig metod och statistik. Psykologiskt och socialt stöd (krisstöd) framtagande av underlag för regional inriktning av krisstödinsatser såväl under den akuta fasen som på längre sikt efter en inträffad allvarlig händelse i länet. Följande . kommuner.

Psykologiska inriktningar

Kursen bygger på begreppet Psykologisk facilitering, och syftar på hur psykologiska teorier, kunskaper och färdigheter ger en stabil grund för oss inom professionen att bli goda facilitatorer. Utbildningen är upplagd genom hands-on involvering och deltagande. Psykologiska behandlingar är ett samlingsbegrepp för flera vetenskapligt beprövade behandlingsmetoder. Psykoterapi är den mest välkända behandlingsmetoden.
Ankepension storlek

Psykologiska inriktningar

Ja, kanske!

Det kom att bli en mängd inriktningar, oftast kopplade till specifika tongivande personer och därtill historiska händelser i form av teknikutveckling, krig och samhällets ekonomiska utveckling. Hjärnan, nervsystemet och de kemiska processerna styr beteendet.
Www habbo se

var finns detta märke vanligen uppsatt varning för cykel
brev kronofogden flashback
programledare tv4 jobb
vem äger aftonbladet
ändra till pdf fil
bentathetsmatning pris

Många arbetsgivare söker integrerad biologisk och psykologisk expertis, vilket utbildningen ger. Programmet är även en god förberedelse för forskarutbildningsstudier inom området hälsa. Examen Filosofie magisterexamen i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi.

Du kan läsa ämnet som en sammanhållen yrkesutbildning eller som en del i en utbildning med annan inriktning. På Psykologiska institutionen hittar du såväl kurser som program på grund-, avancerad och forskarnivå. Specialistinriktningen psykologisk behandling/psykoterapi är mer smalt inriktad på psykologisk behandling som metod. Inriktningen kan riktas mot barn- och unga, vuxna eller familjer. Inom ramen för denna inriktning kan man gå de anpassade specialistinriktningarna som finns på psykoterapeutprogrammen på vissa universitet. Därefter kommer du att få fördjupa dig inom flera olika psykologiämnen såsom: socialpsykologi, utvecklingspsykologi, biologisk psykologi, kognitiv psykologi, arbets- och motivationspsykologi, teknisk psykologi samt personlighets- och differentiell psykologi.