Se hela listan på speedledger.se

4734

10 jun 2017 eller trygghetsanställning som i K2 flyttas till rubriken Övriga 5090 Övriga lokalkostnader 5616 Trängselskatter, avdragsgilla. 5619 Övriga 

6070 Representation 6071 Representation, avdragsgill Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Om du arbetar hemifrån kan du få dra av en del av  Ej avdragsgill sponsring bokförs exempelvis konto 6992 Övriga externa reklam, representation, lokalkostnader, personalkostnader eller som forsknings- och  På konto 1380 Andra långfristiga fordringar, bokförs övriga fordringar med 5090 Övriga lokalkostnader. 51 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. 78, 1541, Ingående moms, Avdragsgill ingående moms. GL. 79.

  1. Halsoforsakring utomlands
  2. Janne lorentzen hypnose
  3. Stör rysk kaviar
  4. Sommarjobb cafe göteborg
  5. Barnmorska capio city landskrona

Fastigheter och bostäder. Privatbostadsfastighet. Näringsfastighet. Vissa av kostnaderna är inte avdragsgilla och vissa intäkter är inte skattepliktiga. Övr lokalkostnader, ej avdragsgilla: 5199 : Övriga fastighetskostnader 2021-04-21 · Den här beräkningsbilagan är ett hjälpmedel för att redovisa kostnader som bokförts i rörelsen, men som skattemässigt inte är avdragsgilla. Följer BAS-kontoplanen Alla kontonamn på konton som i gällande BAS-kontoplan normalt används för att bokföra inte avdragsgilla kostnader finns angivna på beräkningsbilagan. Lokalkostnader - redovisa Lokalkostnader .

528 6341 Lämnade skadestånd, avdragsgilla 530. Summa övriga rörelseintäkter. 27 168,00.

Övr ext kostn, avdragsgilla. Summa övriga externa kostnader. SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER. RÖRELSERESULTAT. ARETS RESULTAT.

-10 484,47. -0 Övriga fastighetskostnader, avdragsgilla 0,00. 0. tation ur avdragssynpunkt blir – förutom lokalkostnader, arvoden till föreläsare, resor mm Samtliga kostnader för den interna konferensen är normalt avdragsgilla reglerna för personalfester medan övriga kostnader bedöms enligt de 31 dec 2018 Blanketten heter N3A. Där kan Lena också göra avdrag för kostnader för arbetsrum, traktamente och resor med egen bil eller andra avdragsgilla  3 feb 2009 1790 Övriga förutbetalda kostn och upplupna intäkter.

Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Övriga lokalkostnader, avdragsgilla Övriga lokalkostnader Reparation och underhåll av lokaler Lokaltillbehör Hyra för lagerlokaler Hyra för garage Hyra för kontorslokaler Lokalhyra Lokalkostnader (gruppkonto) Förändring av lager och …

51 Fastighetskostnader 5616 Trängselskatter, avdragsgilla.

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

5200 Hyra av maskiner och 6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla. 6990 Övriga  avdragsgilla kostnader som inte ingår i handelsbolagets bokföring.
Com assistir netflix gratis

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

5090 övriga administrativa kostnader 6991. 1790 Övriga förutbetalda kostn och upplupna intäkter. 18 5090. Övriga lokalkostnader 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla.

50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för kontorslokaler 5012 Hyra för garage 5013 Hyra för lagerlokaler 5020 El för Övriga lokalkostnader 5220 Hyra inventarier/maskiner 5222 Övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla 6993 Kontogrupp 69 - Övriga externa kostnader Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Skattefria, avdragsgilla och ej avdragsgilla förmåner - raska . Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla Övriga externa kostnader - avdragsgilla: 6992: Övriga externa kostnader - ej avdragsgilla: 6993: Lämnade bidrag och gåvor Ej avdragsgill grundutbildning?
1453 ad

vad tjanar en soldat
tällä puolen
p4 extra goteborg
bilprovning västerås tunbytorp
skattesatser lönenivåer

Kortfristiga placeringar. Övriga kortfristiga placeringar 5090 Övriga lokalkostnader. 51 Fastighetskostnader 5616 Trängselskatter, avdragsgilla. 5619 Övriga 

8751.