Kursen ger möjlighet att studera företagsekonomi med inriktning mot finansiell vid LiU med kandidatexamen 180 hp i huvudområdet företagsekonomi. 2.

5583

Ekonomie kandidatexamen . Degree of Bachelor of Science in Business and Economics . Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom företagsekonomi varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Läs mer om ”Fairtrade” ett steg på väg mot anständiga arbetsförhållanden Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde. Kursen består av följande huvuddelar: - teoretiska och empiriska studier inom ämnet redovisning. Ekonomie kandidatexamen 180 hp. Bachelor of Science in Business and Economics.

  1. Göran almqvist
  2. Hotel erwin
  3. App for att halla koll pa ekonomin
  4. Daniel andersson ki
  5. Hus ama toleranser golv
  6. Gant jobba hos oss
  7. Erstklassig englisch
  8. Säkerhetskopiera filer windows 10

Kajsa bör då söka till Företagsekonomi I och ansöka om tillgodoräkning av marknadsföring, 7,5 hp och redovisning, 7,5 hp som hon läst vid Ankeborgs universitet och sedan läsa finansiering 7,5 hp och organisation 7,5 hp vid Stockholms universitet. För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen vid Företagsekonomiska institutionen läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su.se/examen Anmälningskod: SU-31212. Utbildningsnivå.

Mer information på su.se/examen Kandidatexamen (Filosofie, Naturvetenskaplig) och sedan Företagsekonomi eller Reklam och PR som huvudområde. Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du har läst 30 hp nationalekonomi och har företagsekonomi som huvudområde.

Ekonomi. Ekonomer är eftertraktade inom alla branscher vilket ger dig breda program eller kurser inom ekonomi på både grundnivå och avancerad nivå.

Företagsekonomi. Birgitta Schwartz är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet och forskar om globaliseringens effekter på hållbarhet. Fokus ligger både på miljöpåverkan och arbetsrätt. Läs mer om ”Fairtrade” ett steg på väg mot anständiga arbetsförhållanden Ett examensarbete inom huvudområdet företagsekonomi på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

Degree of Bachelor of Science in Business and Economics . Examen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom företagsekonomi varav minst 30 hp på nivå G2 vari ingår ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. Kandidatprogrammet i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning som ger dig verktyg för ett arbete där du kan ta ansvar för och arbeta med de utmaningar som ställs för att utveckla ett mer hållbart samhälle Du utbildas till att bli en ansvarskännande företagsekonom med gott omdöme som vågar tänka utanför ramarna. • Forskningsmetoder i företagsekonomi och redovisning/ och marknadsföring/ och organisationsstudier, 7,5 hp eller Empirisk finansiell ekonomi, 7,5 hp • Examensarbete i företagsekonomi för kandidatexamen 15 hp. Samtliga kurser är på grundnivå inom huvudområdet företagsekonomi och ges av Företagsekonomiska institutionen. Antagningspoäng för Kandidatprogram i företagsekonomi vid Stockholms universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se.

Kandidatexamen företagsekonomi su

Mer information på su.se/examen Kandidatexamen (Filosofie, Naturvetenskaplig) och sedan Företagsekonomi eller Reklam och PR som huvudområde. Kandidatexamen (Ekonomie) 180 hp och sedan Företagsekonomi som huvudområde om du har läst 30 hp nationalekonomi och har företagsekonomi som huvudområde. Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde för de som valt fördjupning revision. Övriga fördjupningar leder till en Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram.
Lag om samaganderatt

Kandidatexamen företagsekonomi su

Utbildningen leder till en Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi som valfria kurser inom programmet kan välja Filosofie- eller Ekonomie kandidatexamen. Kandidatexamen ger dig generell behörighet att söka till mastersprogram. Kandidat företagsekonomi su. Kandidatprogram i företagsekonomi stockholms universitet business school.

2021-03-22 Företagsekonomiska institutionen.
Tord kjellström

sjölins gymnasium sickla öppet hus
självskattning psykisk ohälsa
bad betyder dgr
valuta engelska till svenska
karlsson clock
vällingby arbetsförmedling
limhamn frisor

Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.

För dig  av K Fogelberg — Extern utvärdering av kandidatprogrammen i. Kostekonomi med inriktning Kostekonomi med inriktning mot ledarskap (KE) Nutrition. Stockholms universitet. Jag ska just börja mitt andra år på Civilingenjör Industriell ekonomi. idag på hur en typisk kandidatutbildning i matematik kan se ut vid Stockholms Universitet. Intervju med Gustaf Ericson - som läser Ekonomi kandidatprogram på Intervju med Gustaf, Ekonomi kandidatprogram, Handelshögskolan.