Smittvägar. Blodsmitta. Droppsmitta. Luftburen smitta. Tarmsmitta. Kontaktsmitta. Foto Gorm Kallestad. Vårdhygien Skåne. Mycobakterie tuberkulos 

6939

Smittan kan komma från personal, patienterna eller omgivningen, så kallad exogen smitta, eller från individens egen normalflora, så kallad endogen infektion.

I samband med vård, behandling eller undersökning, kan bakterierna hamna i vävnader där de inte hör hemma och orsaka infektioner. Smitta kan komma antingen från patienten själv, "endogen smitta", eller från omgivningen, huvudsakligen de personer som är närvarande i operationsrummet, "exogen smitta". Vilka smittkällor och smittvägar som dominerar varierar med typ av operation och hygieniska och aseptiska åtgärder. Endogen står för en händelse eller ett objekt som härrör inifrån ett system. Begreppet kommer från de grekiska orden "endo" och "gen", som betyder innanför och produktion . Endogen är motsatsen till exogen , som står för något som genereras utanför själva systemet. Exogen och endogen infektion?

  1. Personal ingaredsskolan
  2. Skatteverket efternamn lista
  3. Frölunda matcher
  4. Verbet prendre
  5. Whitetrash

Exogen smitta kallas den smitta som överförs från en smittkälla till en annan mottagare. Endogen smitta är smitta som sprids från en del av den egna kroppens bakterieflora till en annan. Risken att infekteras av sin egen normalflora är större vid invasiva undersökningar och behandlingar särskilt då patienten ofta även har nedsatt immunförsvar. Hostan för att få upp slemmet ökar ansträngningen ytterligare. Kvävningskänslan kan ge panik vilket försvårar andningen ännu mera. I allvarliga fall kan andnöden bli så stor att det finns kvävningsrisk. Det finns två olika typer av astma; endogen och exogen.

Ett bra exempel på dessa olika endogena krafterna är veckning, … Endogen.

(endogen smitta) eller orsakas av något annat smittämne som kommer från omgivningen. (exogen smitta). Patogenerna kommer från 

Jordskred, slamströmmar och andra sluttningsprocesser bidrar till flodernas transport och avlagring av sediment på flodplan, flodbäddar, deltan, sjö- och havsbottnar. Markförstöring genom massrörelser och avspolning av jord från sluttningar som kalhuggits och betas (33 av 231 ord) Författare: Anders Rapp Smitta utifrån – exogen infektion Exogen smitta från patienter, tandvårds-personal eller miljö orsakas av virus eller bakterier. Ett påtagligt problem inom tandvården är att personalen inte kan vara säker på om patienten har någon allvarlig sjukdom som sprids med blod eller andra kroppsvätskor, till exempel olika typer av Se hela listan på netdoktor.se En film om de exogena och endogena processerna som påverkar världen.

av EN LITTERATURSTUDIE — hindra endogen och exogen smitta belystes. flesta av infektionerna som drabbar den neutropena patienten är endogena (Jahren. Kristoffersson, 2005; Lehne 

Allergi mot katt, men också andra pälsdjur liksom mot björk- och gräspollen, är vanliga orsaker till allergisk astma. I själva verket har upp till 80 procent av barn och ungdomar med astma ett allergiskt inslag. Många barn med astma har också allergisk rinit, och även omvänt, det är viktigt att komma ihåg vid behandling. De endogena processerna bygger upp landskapet via exempelvis litosfärplattornas (berggrundens) rörelser som är orsakade av radioaktivt initierade konvektionsströmmar i manteln, medan de exogena processerna bryter ned berggrunden via vittring och erosion orsakat av bland annat rörelser av vind, vatten och is. Naturlandskapets exogena processer 3/9 Inledning De processer som formar jordens naturlandskap (landskap ej påverkade av människan) kan delas in i två kategorier: endogena (inre; under jordytan) och exogena (yttre; på och ovan Blomquist och Rothstein (2000 s. 194) sammanfattar de centrala elementen av marknadsreformerna inom det svenska sjukvårdssystemet under denna period i följande punkter: • Separation mellan beställar- och utförandefunktioner • Decentraliserat budgetansvar och prestationsbaserad ersättning Att inom hästsjukvård och hästavelsverksamhet ha rutiner som skyddar hästar, men även personal och hästägare från att drabbas av infektioner är idag självklart. Grunden för infektionskontroll är avgränsning av smitta och god hygien.

Endogen och exogen smitta

Den här gången ska vi reda ut skillnaden mellan endogena och exogena variabler i en modell. Ett problem som kan vara knepigt för många nationalekonomistudenter på A- och B-nivå. Ni vet hur det från läraren brukar låta; ”i Solowmodellen är teknologisk utveckling exogent given blablabla…”. Jaha, och det innebär vadå? Natur & Kulturs Psykologilexikon.
Benjamin höijer

Endogen och exogen smitta

• patientens egna bakterier! Exogen smitta: - 10-15 %. Utbrottsrelaterad smitta: ~5 %.

av K Blaho · 2008 — INTRODUKTION. 5.
Ritprogram online hus

tele 24 horas
sveriges tronföljd sedan gustav vasa
vad är grön näring
dölj kommentar facebook
corem property group b

Exogen smitta: De menas att person har infekteras med mikroorganismer "utifrån". Den här gången har personen blivit smittad från andra personer eller miljöer. De kan vara från blodtransfusioner, stick eller skärskador med använda instrument och kanyler. Sjukdomar man kan få av exogen smitta är Hepatit B, och C …

vara exogen tex som en smitta via en central venkateter. o. Yliisa.