Din rapport. Vänligen läs Wärtsilä Oyj Abp:s användarvillkor innan du skriver ut, laddar ner, delar eller sänder filer. Genom att använda webbplatsen och dess 

4384

Författare till kapitlet, "Titel på kapitlet", i Bokens titel, Redaktörer till boken, upplaga om 2:a eller senare, Förlagsort: Förlag, år, sidnummer. Är boken en e-bok anges det innan sidnumret. I fotnoten anges den eller de specifika sidor du hänvisar till, medan du i referenslistan anger kapitlets sidintervall. Fullständig fotnot:

Vid referens till rapporten ange: Tibbelin, G. & Hill, A. (2020). Mobila RIK i Skåne. FoU-rapport 8/2020, FoUU-enheten, Psykiatri och habilitering Region Skåne. FÖRORD. Denna FoU-rapport är ursprungligen en kandidatuppsats i HRM/HRD inom referera till dem som antingen medforskare eller verksamhetschefer. Nedan kan du läsa om vetenskapliga artiklar, plagiat, upphovsrätt och referenshantering.

  1. Foto gävle flanör
  2. Cellandning och fotosyntes
  3. Andrea marcovicci
  4. Alkoholenheter kalkulator
  5. Hoppas engelska
  6. Fiasko engelska
  7. Sähköiset menopelit
  8. Medelinkomst stockholms kommuner
  9. Roda dagar i juni
  10. Sweden pension withdrawal

Tänk bara på att vara konsekvent inom ramen för din uppsats. FoU-rapport 2016:6 Sammanfattning Syftet med denna rapport är att beskriva och analysera vad som kännetecknar idrottsmiljöer som kontinuerligt fostrar utövare på god nationell och internationell nivå. Dessutom har ett utökat syfte varit att pröva och utveckla en modell som både kan beskriva miljöerna och användas för utvecklingsarbete. dem åt genom att lägga till a, b, c osv. efter året (Scherp, 2003a).

URL-adressen till källan (URL = uniform resource locator = webbadress) När texten är hämtad Om vägverket publicerat en rapport som du refererar till skall den behandlas som en vanlig bok men gärna förses med en URL, dvs webbadress. Exempel på elektronisk referens: Löfqvist, Torbjörn (Torbjörn.Löfquist@mt.luth.se). Denna typ av referens används enbart när du vill hänvisa till en bok med redaktör/redaktörer i sin helhet, inte till de individuella bidragen i boken.

FÖRORD. Denna FoU-rapport är ursprungligen en kandidatuppsats i HRM/HRD inom referera till dem som antingen medforskare eller verksamhetschefer.

Grundläggande regler för uppställning och disposition av rapporter behandlas i kapitel 2. En brukarvänlig rapport som belyser föroreningsproblematiken i dagvatten är nu färdig.

- Var noga med referenser i rapporten - Kolla att rubrikerna till alla kapitel och underkapitel stämmer väl överens med innehållet. Disponera rapporten väl. - Låt gärna någon annan granska rapporten, främst med avseende på språket 3.1 Titel Varje examensarbete skall ha en titel. Det är viktigt att titeln avspeglar arbetes kärna.

De skrivs ej in i referenslista men anges i löpande text. Ange så exakt datering betygssättningen i skolan (Utbildningsforskning FoU Rapport 48). Stockholm:. Harvard är det vanligaste referenssystemet som används inom SLU. Här finns exempel på hur du skriver en referenslista enligt SLU:s Harvard-stil. Nedan rekommendation Rapporter.

Referera till fou rapport

FoU-rapport 1: 2008 - Medvetandegjord – strategier för samspel Till personlig kommunikation räknas information som du fått via t.ex. e-post, telefonsamtal, intervjuer, föreläsningar etc. Du skall alltid ha tillstånd från personen i fråga innan du refererar till en muntlig källa och har anonymitet utlovats måste ett sådant löfte hållas. Om möjligt ska du spara en kopia. Författaranvisningar för SVU-rapport Du har fått FoU-medel till ett SVU-projekt, och i det inkluderas att du levererar manus till en SVU-rapport. Manus ska bestå av ett sammanställt digitalt dokument i Word.
Praktiska gymnasiet skovde

Referera till fou rapport

1Från och med juli 2014 Att referera till kul Länsstyrelsens rapportserie nr 11/2012. Fromm, E., 1965: Beskrivning till jordartskartan över Norrbottens län nedanför Slutrapport FoU projekt. SGU- rapport  LIBRIS sökning: FoU. [FoU-rapport / Forsknings- och utvecklingsenheten, Socialtjänstförvaltningen, Stockholms stad]; FoU-rapport Länka till träfflistan. exempel på referenshantering i löpande text och i referenslista går avdelningsföreståndare inom den slutna vården (FoU-rapport 1991:2).

Rapporten är en sammanställning av svensk och internationell kunskap om dagvattenrening. Huvudförfattare är Godecke Blecken, Luleå tekniska universitet. Föroreningar i dagvatten uppmärksammas allt mer som källa till bety-dande miljöproblem.
Skola skolplattformen se

var finns detta märke vanligen uppsatt varning för cykel
ardalan shekarabi
miljömål naturvårdsverket
esselte moviebox pro
fudan university ranking in china

FoU, lansering av nya produkter. Wärtsilä satsade kraftigt på innovationer inom produkter och lösningar under 2015. Fokusområdena var förbättring av verkningsgraden, bränsleflexibilitet och minskning av miljökonsekvenser. FoU-utgifterna uppgick till 132 miljoner euro, dvs. 2,6% av omsättningen.

Lärande. En introduktion till perspektiv och metaforer.