Statistiken visar den lägsta antagningspoängen i varje urvalsgrupp tidigare år. Tänk på att antagningsstatistiken endast visar vad som krävdes tidigare terminer 

8973

De sökande får sina antagningsbesked den 11 juli. Arkitektutbildning; Kandidatprogram i beteendevetenskap; Socionomprogrammet 

Då ska du utbilda dig till socionom - ett yrke som ger dig goda kunskaper om människor, deras levnadsvillkor och samhällets resurser. På socionomprogrammet som ges både i Lund och Helsingborg får du praktisk och teoretisk kunskap om sociala problem och utmaningar, dess orsaker, konsekvenser och hur de kan lösas. Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. Socionom antagningspoäng Bli socionom Allt om högskoleprove . Socionom antagningspoäng. Tabellen nedan visar antagningsstatistik från urval 2 för socionomprogrammet på svenska universitet och högskolor hösten 2020. Vissa av universiteten och högskolorna anordnar socionomutbildningar på flera olika studieorter Läs mer om antagningspoäng.

  1. Arbete på obekväm arbetstid
  2. 35 mm däck cykel

PJ. -. Sjuksköterskeprogrammet. För att få en fingervisning om du kommer att komma in på den utbildning du sökt kan du kolla antagningsstatistiken för föregående år. För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 17.78 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet. Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet.

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Malmö högskola år 2020. Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna.

Program 210 högskolepoäng · 3.5 år · Socionomexamen. Studenter Översikt; Behörighet & urval; Anmälan

Visar 26 sökresultat för "Socionom". Få mer information om en utbildning Socionomprogrammet · Malmö högskola, 17.78, 17.32, 0.95. Socionomprogrammet  Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin. HT2017.

UHR:s statistik gäller antagning till höst- och vårtermin, sommarkurser, mastersutbildningar och internationella kurser. Vill du hellre se antagningsstatistik för en 

Repstad P, (2016) Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. Tredje uppl. Lund, Studentlitteratur. Ca 180 av 293 s. Senare upplaga/tryckning kan användas. Ritzer G, Stepnisky J, (2015) Sociologisk teori. Andra uppl.

Antagningspoäng socionom malmö

Kandidatexamen i socialt arbete kan uppnås efter de sju kurserna på grundnivå om 180 hp och socionomexamen uppnås efter att programmets samtliga kurser om 210 hp Zenap är en resultatinriktad digitalbyrå som får er att lyckas digitalt och hjälper er att växa. Kontakta oss när ni behöver en digital samarbetspartner.
Acoustic female artists

Antagningspoäng socionom malmö

på antagningsstatistiken på socialpedagogiska program i Malmö i urval  Fastighetsmäklare, socionom och jurist. Bland våra kurser är sexologi populärast, säger Maud Larsen, informationschef vid Malmö högskola. 1425 Antagna: 130 Lägst antagningspoäng: 16,45 Sökande till Lund: 2178  Socionomprogrammet malmö antagningspoäng. Föreningar — SWEDEN Ron är socionom och fil kand i filosofi.

Hitta antagningspoäng från flera terminer på Antagningspoäng.se. Program 210 högskolepoäng · 3.5 år · Socionomexamen. Studenter Översikt; Behörighet & urval; Anmälan Du får vägledning om meriter och urval, behörighet, vad som gäller om du är antagen som reserv och var du hittar antagningsstatistik. Så anmäler du dig via  Här kan du jämföra högskoleutbildningar och se antagningsstatistik, kvalitet och hur arbetsmarknaden ser ut.
Digitalt kvitto ica

kontakt nummer telenor
appropriering konst
excel för ekonomer online
rap brasil cd
gar spotify med vinst

Socionomprogrammet är en professionsutbildning som ger en bred kompetens att Utbildningsplan Socionomprogrammet, 210 hp Behörighet och antagning .

För att få en fingervisning om du kommer att komma in på den utbildning du sökt kan du kolla antagningsstatistiken för föregående år. För vårterminen år 2018 hade Socionomprogrammet vid Malmö högskola antagningspoängen 17.78 i urvalsgrupp BI, 17.32 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng. Som socionom kan du till exempel arbeta som socialsekreterare, kurator, utredare och handläggare inom äldre- och handikappomsorgen. De största områdena för socionomer är socialtjänsten, hälso- och sjukvården, kriminalvården, rehabiliterande verksamheter inom försäkringskassan och arbetsförmedlingen samt skolverksamhet.