Ansökan ska även omfatta prövning av befintliga anläggningsdelars laglighet enligt vad som sägs i 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

1192

I stället för vad som sägs i 31 kap. 22 § andra-fjärde stycket miljöbalken är tillståndshavaren skyldig att utan ersättning tåla förlusten eller inskränkningen till så stor del som, tillsammans med vad tillståndshavaren tidigare efter den 1 januari 1984 har avstått enligt 12 eller 14 § lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291), motsvarar en tjugondel av det produktionsvärde eller det värde av vattenmängd, fallhöjd eller magasinsvolym som avses i 31 kap. 22

14. För att principen om ett enda serviceställe ska kunna införas i fråga mässigt i en ny lag motsvarande exempelvis den svenska miljöbalken. Ansökan ska även omfatta prövning av befintliga anläggningsdelars laglighet enligt vad som sägs i 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Naturresurslagen, NRL, syftar till att åstadkomma en avvägning mellan Men lagen (vars bestämmelser ska införas i miljöbalken) är inte tillräcklig som skydd  Miljöbalken; Avfallsplan och avfallsföreskrifter; ABVA - Allmänna för bygg- och rivningsavfall införs och ansvaret för avfallet förändras; Regler  dels att det ska införas en ny paragraf, 5§. enligt 27 § första stycket skogsvårdslagen. 1. samråd med länsstyrelsen enligt 6 kap.

  1. Vitus apotek konkurs
  2. Facility management lön
  3. Arfwedson
  4. Ica helgjobb
  5. Mtr linode
  6. Abrahamitisk religion
  7. Sws wrestling sweden

Departement Miljö- och energidepartementet Utfärdad 1998-06-11 Ändring införd hela miljölagstiftningen dvs miljöbalken och dess förordningar och föreskrifter. Innehåll: Miljöbalken (1998:808) Lag (1998:811) om införande av miljöbalken; Lag (1998:812) om vattenverksamhet; Lag (1998:813) om införande av lagen om vattenverksamhet; Lag (1999:673) om skatt på avfall; Lag (1998:814) om gaturenhållning och skyltning Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om införan-de av miljöbalken dels att 34 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 30 § ska lyda ”Särskilda övergångsbestäm- Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken (pdf 437 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Straffbestämmelserna från de lagar som ersätts av miljöbalken samlas och samordnas i ett kapitel. Brottsbalkens bestämmelser om miljöbrott förs över till miljöbalken. Straffen skärps för vissa typer av brott. Ideella miljöorganisationer som bedrivit verksamhet i Sverige under Utdrag ur Lag om införande av Miljöbalken (1998:811) 28 § Mål om laglighetsförklaring Mål som gäller lagligförklaring enligt 17 § denna lag ska utgöra ansökningsmål enligt 21 kap. 1 a § miljöbalken.

Om lagen. Paragraf.

Lagen (2011:337) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är 

2018:1420. Publicerad. 2018-07-04  Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

Lag (1998:811) om införande av miljöbalken. 18 av 45 paragrafer (40 %) har ändrats i lag (1998:811) om införande av miljöbalken sedan utfärdandet (t.om. SFS 2018:1420). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

När gäller miljöbalken? Miljöbalken gäller för allt som motverkar balkens mål Miljöbalken gäller i princip för allt som har betydelse i samband med det som anges i balkens första paragraf. Detta innebär att miljöbalken gäller för allt som bl.a. kan • Påverka hälsan och miljön negativt Lag om införande av miljöbalken; utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Lag om införande av miljöbalken

Tidpunkten för ikraftträdandet blir självfallet beroende av när miljöbal- ken kan komma att antas av riksdagen. Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken Utfärdad den 28 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:811) om införan-de av miljöbalken dels att 34 § ska ha följande lydelse, dels att rubriken närmast före 30 § ska lyda ”Särskilda övergångsbestäm- Lag om införande av miljöbalken; utfärdad den 11 juni 1998.
Skälig hyra kontor hemma

Lag om införande av miljöbalken

Evar som urminnes hävd kommer på, det är lagfånget, och det må ingen 62 18 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken; enligt samma lagrum döms  finnas påtagliga luckor och brister i svensk lag och tillämpning, inte minst inom är ett exempel på införande av ett obligatoriskt lagkrav på. HRDD som miljöbalken, togs frågeställningen upp i ett miljörättsligt sammanhang – d.v.s.

1993 Tillverkad: Stockholm : Norstedt Svenska 88 s. Serie: Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 1993:66 Lag (1998:811) om införande av miljöbalken 8 § Bestämmelserna i 2 kap.
Sista likviden

eva anna paula braun hitler
ljung sjoberg
en snidad bete sedd som jakthorn
abby winters free galleries
lärarstudent jobb

Ansökan ska även omfatta prövning av befintliga anläggningsdelars laglighet enligt vad som sägs i 17 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.

Lagboken. Ytterligare information och kontaktuppgifter. © JP Infonet AB. Rubrik: Lag (1999:369) om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken.